Wednesday Sep 13, 2023

3. Fysisk miljö som främjar rörelse

Tredje avsnittet av podden Jämlik barnhälsa handlar om de fysiska miljöernas roll och vad som ger förutsättningar att röra på sig. Hur bidrar samhället till främjande fysiska miljöer?


Hanna Weimann är Folkhälsostrateg Länsstyrelsen Skåne och doktor i folkhälsovetenskap. Hennes forskning handlar om hur grön närmiljö är relaterat till fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.

Carolina Klüft är verksamhetschef på Generation Pep och hon berättar om deras arbete och om alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.

Marika Andersson, folkhälsostrateg på Region Värmland, leder dig genom avsnittet.

Referenser

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320