Jämlik barnhälsa

Jämlik barnhälsa är en podd om barns olika förutsättningar och livsvillkor. Bakom arbetet med podden står Jämlik barnhälsa, en samverkansgrupp bestående av representanter från kommunerna Filipstad, Storfors och Säffle, Friskvården i Värmland samt Region Värmland. Marika Andersson som är folkhälsostrateg på Region Värmland leder dig genom avsnitten.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • iHeartRadio
  • PlayerFM
  • Samsung
  • Podchaser

Episodes

Wednesday Sep 13, 2023

Tredje avsnittet av podden Jämlik barnhälsa handlar om de fysiska miljöernas roll och vad som ger förutsättningar att röra på sig. Hur bidrar samhället till främjande fysiska miljöer?
Hanna Weimann är Folkhälsostrateg Länsstyrelsen Skåne och doktor i folkhälsovetenskap. Hennes forskning handlar om hur grön närmiljö är relaterat till fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.
Carolina Klüft är verksamhetschef på Generation Pep och hon berättar om deras arbete och om alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.
Marika Andersson, folkhälsostrateg på Region Värmland, leder dig genom avsnittet.
Referenser
Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
https://idrottsstatistik.se/motion-och-fysisk-aktivitet/stillasittande/
https://www.idrottsforskning.se/efter-pandemin-fler-unga-idrottar-igen/
whitepaper_2021_sverige-liger-i-topp.pdf (iva.se)
https://www.forskning.se/2023/02/15/barns-sportande-har-blivit-allt-mer-tavlingsinriktat/
https://www.kau.se/forskare/johan-hogman
https://www.svt.se/special/den-ojamlika-ungdomsidrotten/
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/24606116/Thesis_Green_neighbourhood_environments_Hanna_Weimann.pdf
https://generationpep.se/sv/
Rek-barn_uppdaterad-2021.pdf (fyss.se)
Samverkan Jämlik barnhälsa - Region Värmland (regionvarmland.se)
 

2. Barn och ungas matmiljö

Monday Jun 12, 2023

Monday Jun 12, 2023

Andra avsnittet av podden Jämlik barnhälsa handlar om barn och ungas livsmiljöer men framför allt om matmiljöerna.
Anette Jansson, expert inom intressepolitik och prevention på Hjärt- lungfonden berättar om undersökningen ”In your face - om barnens matmiljö och exponering för matreklam”.
Linnea Olsson arbetar som koststrateg i Karlstad kommun och hon berättar om satsningen som gjorts på en skolmatsal i Karlstad. Där skolmatsalen på en mellanstadie- och högstadieskola har blivit en mötesplats för de unga.
Marika Andersson, folkhälsostrateg på Region Värmland, leder dig genom avsnittet.
Referenser 
Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Statistik om övervikt och fetma hos vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
https://www.thelancet.com/series/obesity-2015
Scheeleskolan i Köping – energipåfyllning får eleverna att orka fram till lunch - Arlas Kundwebb
https://livrepository.liverpool.ac.uk/3131587/
naturvardsverket.se/contentassets/27d6a2ce95514db8b1b0d9e72e9fdf34/textdokument_vardagsnara-natur.pdf
Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet (folkhalsomyndigheten.se)
Hälsofrämjande samhällsplanering - Utveckling Skåne (skane.se)
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg

Friday Mar 10, 2023

I första avsnittet av podden Jämlik barnhälsa tar vi upp problematiken kring barns övervikt och obesitas (fetma).
Jenny Vinglid, generalsekreterare för HOBS (Hälsa oberoende av storlek) pratar, pratar om stigmatisering hos individer som är överviktiga eller har obesitas.
Camilla Petterson, filosofie doktor i folkhälsovetenskap, berättar om barn och ungas uppväxtvillkor och vikten av tidiga insatser – viktiga investeringar för samhället. 
Marika Andersson, folkhälsostrateg på Region Värmland, leder dig genom avsnittet.
Referenser: 
Region Värmland: Om folkhälsa
World Health Organisation, COSI
World Health Organisation  
Folkhälsomyndigheten om övervikt och fetma
Riksförbundet HOBS, Hälsa Oberoende av Storlek
 

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320