Monday Jun 12, 2023

2. Barn och ungas matmiljö

Andra avsnittet av podden Jämlik barnhälsa handlar om barn och ungas livsmiljöer men framför allt om matmiljöerna.

Anette Jansson, expert inom intressepolitik och prevention på Hjärt- lungfonden berättar om undersökningen ”In your face - om barnens matmiljö och exponering för matreklam”.

Linnea Olsson arbetar som koststrateg i Karlstad kommun och hon berättar om satsningen som gjorts på en skolmatsal i Karlstad. Där skolmatsalen på en mellanstadie- och högstadieskola har blivit en mötesplats för de unga.

Marika Andersson, folkhälsostrateg på Region Värmland, leder dig genom avsnittet.

Referenser 

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Statistik om övervikt och fetma hos vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

https://www.thelancet.com/series/obesity-2015

Scheeleskolan i Köping – energipåfyllning får eleverna att orka fram till lunch - Arlas Kundwebb

https://livrepository.liverpool.ac.uk/3131587/

naturvardsverket.se/contentassets/27d6a2ce95514db8b1b0d9e72e9fdf34/textdokument_vardagsnara-natur.pdf

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet (folkhalsomyndigheten.se)

Hälsofrämjande samhällsplanering - Utveckling Skåne (skane.se)

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320