Friday Mar 10, 2023

1. Stigmatisering vid övervikt och obesitas

I första avsnittet av podden Jämlik barnhälsa tar vi upp problematiken kring barns övervikt och obesitas (fetma).

Jenny Vinglid, generalsekreterare för HOBS (Hälsa oberoende av storlek) pratar, pratar om stigmatisering hos individer som är överviktiga eller har obesitas.

Camilla Petterson, filosofie doktor i folkhälsovetenskap, berättar om barn och ungas uppväxtvillkor och vikten av tidiga insatser – viktiga investeringar för samhället. 

Marika Andersson, folkhälsostrateg på Region Värmland, leder dig genom avsnittet.

Referenser: 

Region Värmland: Om folkhälsa

World Health Organisation, COSI

World Health Organisation  

Folkhälsomyndigheten om övervikt och fetma

Riksförbundet HOBS, Hälsa Oberoende av Storlek

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320